Info vedr. afhentning

Fortrydelsesret

1. Du har 14 dages fortrydelsesret for køb foretaget på Hjemmesiden. Har du købt en vare, løber fortrydelsesretten fra leveringstidspunktet. Har du købt en ydelse, f.eks. holddeltagelse, løber fortrydelsesretten fra bestillingstidspunktet og bortfalder når du deltager første gang.
 
2. Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten for en ydelse, f.eks. holddeltagelse, skal du rette henvendelse til nærværende forening, som leverer ydelsen, inden udløbet af fortrydelsesretten.
 
3. Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten for en vare, skal varen returneres til nærværende forening, som leverer varen, inden udløbet af fortrydelsesfristen.
 
4. Oplysning om klagemuligheder En klage over en vare eller tjenesteydelse købt via hjemmesiden kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.
 
Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/od

Klubtøj
 
Vær opmærksom på, at tøjet produceres efter vores bestillinger – og at du derfor ikke kan regne med at få det fra dag til dag.